நெஞ்சில் தீயே

நெஞ்சில் தீயே

இன்றைய தினம் ஈழத்து இளங்கலைஞர்கள் உங்கள் சந்த்று வானொலியில்  வெளியிட்ட “”நெஞ்சில் தீயே”” பாடல் வாகீசன் தயாரிப்பில்…

அஸ்வின் இயக்கத்தில் , பிதுஸ்,சதுர்சனாவின் இனிய குரலில் பாரதிமைந்தனின் வரியில் துஸ்யந்தனின் இசையில் இதோ உங்கள் காதுகளுக்கு இனிமையாக ஒலிக்கின்றது. கேட்டு மகிளுங்கள்

Rj Shifan Raniff

December 14th, 2018

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Online Tamil Radio