‘’ஸ்ட்ரைக்கால் பாதிப்பு சின்ன படங்களுக்குத்தான்’’ – இயக்குனர் அறிவழகன் காட்டம்

‘’ஸ்ட்ரைக்கால் பாதிப்பு சின்ன படங்களுக்குத்தான்’’ – இயக்குனர் அறிவழகன் காட்டம்


????????? ????????????? ??????????????? ?? ???????? ????????? ???????? ?????, ????????? ?????? ??????????? ??????????? ???????? ????? ????????? ??????????????? ???????? ???????????.

??????????? ????????? ???????? ???????? ????? ????????? ??????? ????????????.

“?????? ????? ?????? ???????? ???????? ???????????????? ???????????, ?????? ??????? ???????. ?????????? ?????? ????? ???????? ????? ???? ?????????? ?????? ?????? ??????????????? ??????????????. ????? ??????????????? ????? ???????????. ?????? ?????? ??????? ??????? ??????? ?????????” ?? ???????????????? ????????.

The post ‘’???????????? ???????? ????? ?????????????????’’ – ????????? ???????? ??????? appeared first on Tamilcinema.com.Source link michaeltaschesale michaeltaschesale canada goose outlet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *